Intake en behandeling

Intake

Na aanmelding vinden een aantal intakegesprekken plaats waarin samen met u een inventarisatie wordt gemaakt van de bestaande klachten en problemen. Hiernaast wordt stil gestaan bij de vragen en verwachtingen die bij u leven ten aanzien van (het effect van) de psychotherapie en de psychotherapeut. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de mogelijke oorzaken en consequenties van uw klachten en problemen.

Binnen praktijk Willemspark wordt in teamverband gewerkt, wat inhoudt dat aanmeldingen en behandelingen worden doorgesproken in besloten vergaderingen. Enkel de in de praktijk werkende psychotherapeuten zijn hierin een partij en allen hanteren de beroepscode (zie ook rechten en klachten). Samen denken we na over de diagnostiek en indicatie en wordt dat aan u teruggegeven in het zogenaamde adviesgesprek.

Advies

Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de gestelde diagnose en de geïndiceerde behandeling. Op deze plaats kunt u nagaan of u zich kan vinden in dit voorstel. Vragen of twijfels zullen worden uitgewerkt met als doel het zoveel mogelijk tot stand brengen van een match tussen hulpvraag en hulpaanbod.

Bijzondere aandacht willen we vragen voor de persoonlijke klik die u ervaart. Het is gebleken uit onderzoek dat dit een belangrijke factor is voor het behalen van een positief behandelresultaat. In het geval u deze klik niet of onvoldoende ervaart, willen we u vragen het kenbaar te maken. Soms helpt een gesprek de onderlinge afstemming te verbeteren maar als de match uitblijft, is het voor u en de behandeling van uw klachten beter bij een andere psychotherapeut verder te gaan.

Behandeling

Indien er geen passend hulpaanbod geboden kan worden of de match met de psychotherapeut  blijkt onvoldoende te zijn, wordt samen met u gezocht naar een passende doorverwijzing. Indien op beide fronten wel overeenstemming is, zal de behandeling worden opgestart. Op de profielpagina’s van de betrokken psychotherapeuten, kunt u meer informatie vinden over de door hen gehanteerde  behandelvorm- en methodiek.

Gespreksduur

De duur van een intakegesprek is een uur; de duur van een advies- en behandelgesprek is drie kwartier. Bij sommige behandelingen die gericht zijn  op traumaverwerking, is de behandelduur een uur. Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks of tweewekelijks plaats. Later kan dit veranderen naar een lagere frequentie, uiteraard in onderling overleg.

Contact met Praktijk Willemspark

Heeft u ergens last van? En wilt u dat het behandeld word? Neem dan contact op via info@praktijkwillemspark.nl of vul het onderstaande formulier in of ga naar contact.

Ga naar contact