Kosten en vergoeding

Kosten

De kosten van behandelingen binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGz), wordt beraamd aan de hand van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Afhankelijk van de hoofddiagnose die bij de intake is gesteld en de hoeveelheid minuten die is besteed aan de behandeling, wordt na een jaar of na afronding van de behandeling het eindbedrag van de therapie bepaald. De hieruit voortkomende bedragen, ook wel tarieven genoemd, worden ieder jaar door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgesteld. Bepaald hoeveel de therapie heeft gekost.

De rekening

De psychotherapeuten werkzaam in praktijk Willemspark bieden zorg/therapie die verzekerd is binnen de basisverzekering van uw ziektekostenpolis, ze hebben voor 2016 en 2017 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten van de behandeling worden gebaseerd op het bovengenoemde NZA-tarief. Mocht u bij onze praktijk in behandeling komen, dan wordt doorgenomen wat uw mogelijkheden zijn.

No show

In het geval een zitting wordt gemist of te laat wordt afgebeld, dat wil zeggen binnen 24 uur voor de therapiezitting, zal deze in rekening worden gebracht en geldt een tarief van €95.

Vergoeding door de zorgverzekering

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en wordt om deze reden door de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed na aftrek van het eigen risico (voor 2016 en 2017: €385). Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van deze therapie is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk (zie verwijzing en aanmelding). Wanneer u bij uw zorgverzekeraar informeert naar de mogelijkheden van vergoeding van de behandeling, is het belangrijk goed uit te vragen over welk percentage het gaat van welk tarief. Percentages kunnen variëren, maar ook de tarieven die worden gehanteerd kunnen variëren (bijvoorbeeld 100% of 70% van het NZA-tarief of van een marktconform tarief). Ook is het belangrijk te weten dat behandeling van werkgerelateerde problemen en relatieproblemen zonder bijkomende psychische klachten door de zorgverzekeraar niet meer worden vergoed. Behandeling op eigen kosten blijft wel mogelijk.

Consequenties vergoeding door de zorgverzekering

De rekening van de behandeling wordt verantwoord via een DBC en het aantal minuten (zie kosten) en moet om deze reden ook verplicht vermeld worden op de nota. Indien u deze rekening in aanmerking wil laten komen voor vergoeding, heeft dit als consequentie dat uw privacy niet volledig is gewaarborgd. Immers, de zorgverzekeraar heeft weet voor welke diagnosegroep (depressie, angststoornis, etc.) u behandeld wordt. Hoewel de zorgverzekeraar is gehouden aan geheimhoudingsplicht, kan het zijn dat u bezwaar heeft tegen deze niet anonieme aanlevering van DBC’s. Dit kan voorkomen worden door de kosten voor de psychotherapie zelf te vergoeden.

Contact met Praktijk Willemspark

Heeft u ergens last van? En wilt u dat het behandeld word? Neem dan contact op via aanmelden@praktijkwillemspark.nl of vul het onderstaande formulier in of ga naar contact.

Ga naar contact