Martijn Kamphuis Psychotherapie en Coaching

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Praktijk Willemspark en zijn medewerkers verwerken ook persoonsgegevens en dienen zich ook een deze regelgeving te houden. Deze regelgeving voorziet in de plichten en rechten van zowel de instantie die gegevens verzameld (zorgverleners) als de personen (cliënten) van wie de gegevens verzameld worden. Martijn Kamphuis Psychotherapie en Coaching werkt ook samen met derde partijen, met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Om zo transparant mogelijk te zijn publiceert Martijn Kamphuis met zijn bedrijf Martijn Kamphuis Psychotherapie en Coaching documenten die betrekking hebben op het verwerkingsproces van persoonsgegeven.

Intern en extern beleid Martijn Kamphuis Psychotherapie en Coaching:
Privacybeleid-Martijn-Kamphuis-Psychotherapie-en-Coaching-voor-intern-gebruik
Privacystatement–Martijn-Kamphuis-Psychotherapie-en-Coaching-voor-extern-gebruik

Overeenkomsten met Verwerkers van persoonsgegevens waarmee Martijn Kamphuis Psychotherapie en Coaching samenwerkt:
Verwerkersovereenkomst-AV-Zilos-ZGP-Services-Martijn-Kamphuis-Psychotherapie-en-Coachingzilos.nl/privacy
Verwerkersovereenkomst-TelePsy-Martijn-Kamphuis-Psychotherapie-en-Coaching
Verwerkersovereenkomst-Siilo-Martijn-Kamphuis-Psychotherapie-en-Coaching
Verwerkersovereenkomst-Madebytops-Maatschap-Praktijk-Willemspark