Over ons

Wij zijn Praktijk Willemspark, een praktijk voor psychotherapie, in het centrum van Den Haag. In onze praktijk bieden we behandeling aan volwassenen en adolescenten die last hebben van psychische klachten en problemen en een verwijzing hebben van hun huisarts om voor kortere tijd hieraan te werken binnen de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGz) of voor langere tijd binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGz). Daarnaast biedt Praktijk Willemspark psychodiagnostiek voor volwassenen en adolescenten. Naast deze trajecten kan een volwassene op eigen verzoek (zonder verwijzing van de huisarts) onze praktijk bezoeken voor vragen over persoonlijke ontwikkeling en coaching.

Praktijk Willemspark is een praktijk waarin meerdere psychotherapeuten werken om elke cliënt die zich aanmeldt zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken en een zo passend mogelijke vorm van psychotherapie aan te bieden. Wij zijn Vincent Bol, Martijn Kamphuis, Peter Dessing en Fiona Huibers (doorlinken naar ons persoonlijke deel op de site) en wij zetten ons dagelijks in om door middel van psychotherapie een ruimte te scheppen waar onze cliënten voor kortere of langere tijd stil kunnen staan bij zichzelf. In en door het therapeutisch gesprek wat op gang komt  wordt duidelijk wat de pijn- en knelpunten zijn en wat nodig is om hier aandacht aan te geven.

Daarnaast is Praktijk Willemspark erkend als praktijkopleidingsinstelling voor de psychotherapie opleiding. Dit betekent dat er in onze praktijk ook psychotherapeuten in opleiding werken.

Contact met Praktijk Willemspark

Momenteel is er geen wachtlijst. Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Neem dan contact op via aanmelden@praktijkwillemspark.nl of vul het onderstaande formulier in of ga naar contact en neem telefonisch contact op met een van de psychotherapeuten.

Ga naar contact