Praktijk Willemspark POC B.V. (Psychotherapie, Opleidingen en Coaching)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Praktijk Willemspark en zijn medewerkers verwerken ook persoonsgegevens en dienen zich ook een deze regelgeving te houden. Deze regelgeving voorziet in de plichten en rechten van zowel de instantie die gegevens verzameld (zorgverleners) als de personen (cliënten) van wie de gegevens verzameld worden. Maatschap Praktijk Willemspark werkt ook samen met derde partijen, met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Om zo transparant mogelijk te zijn publiceert Maatschap Praktijk Willemspark documenten die betrekking hebben op het verwerkingsproces van persoonsgegevens.

Contact met Praktijk Willemspark

Momenteel is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen 

Heeft u ergens last van? En wilt u dat het behandeld word? Neem dan contact op via aanmelden@praktijkwillemspark.nl of vul het onderstaande formulier in of ga naar contact.

Ga naar contact