Psychotherapie

Ieder mens ervaart in zijn of haar leven wel eens periodes die psychisch moeilijk zijn. Soms is daar een duidelijk aanwijsbare aanleiding voor, zoals het recent ervaren van een pijnlijke en ontwrichtende gebeurtenis.  Soms ligt de aanleiding verder in het verleden en is ze zo afgeschermd dat het niet direct duidelijk is dat ze nog in sterke mate het psychisch functioneren en welbevinden beïnvloedt.

Hiernaast probeert ieder mens op zijn of haar manier weer psychisch te herstellen, op eigen kracht of met hulp van dierbaren. Ondanks deze inspanning lukt dat niet altijd en kunnen psychische klachten en stoornissen ontstaan.

Psychotherapie bedreven door een erkende, BIG-geregistreerde psychotherapeut is een bewezen effectieve behandelmethode voor volwassenen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe problematiek. Onder deze laatste categorie behoren volwassenen die langdurig gebukt gaan onder een verscheidenheid aan psychische klachten, waarbij de problematiek vaak geworteld is in de persoonlijkheid en/of sterk verweven is met zijn of haar relationele context.

De psychotherapeut zet één of meerdere vormen van psychotherapie of psychotherapeutische methodes in om de klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Hierbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut.

Contact met Praktijk Willemspark

Heeft u ergens last van? En wilt u dat het behandeld word? Neem dan contact op via aanmelden@praktijkwillemspark.nl of vul het onderstaande formulier in of ga naar contact.

Ga naar contact