Regelgeving en klachten

Regelgeving

Sinds april 1998 is het beroep van de psychotherapeut wettelijk geregeld via de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het doel is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Voor inschrijving in het overheidsregister moet de psychotherapeut met goed gevolg een opleiding tot psychotherapeut hebben afgerond aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut. Om een goede kwaliteit van de hulpverlening verder te waarborgen, heeft de overheid via de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) rechten en plichten geformuleerd voor zowel cliënten als behandelaren.  Belangrijke rechten van de cliënt zijn het recht op informatie, geheimhouding, dossierinzage, het zelf kiezen van een hulpverlener en het indienen van een klacht. Ten aanzien van psychotherapeuten heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) een beroepscodeontwikkeld waarin de plichten van de psychotherapeut zijn uitgewerkt. Belangrijke plichten zijn het naleven van algemene regels en regels ten aanzien van diverse aspecten van de behandeling, informatiebehandeling en behandeling van cliënten die niet in staat kunnen worden geacht tot een redelijke waardering van hun belangen.

Klachten

Bij ontevredenheid over de psychotherapie of de psychotherapeut, is het de moeite waard dit bespreekbaar te maken in de zitting. Soms is er sprake van een misverstand en is de lucht snel geklaard. Soms spelen op onbewust niveau vroegere, pijnlijke belevingen door in het contact. Door de onvrede bespreekbaar te maken, te onderzoeken en er bewust van te worden, kan de psychotherapie juist worden verdiept en bevorderd. Wanneer het niet lukt de gerezen problemen rechtstreeks met de psychotherapeut op te lossen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. De klacht kan worden neergelegd bij de beroepsvereniging waar de psychotherapeut aan verbonden is, waarna onderzoek en behandeling  door een onafhankelijke klachtencommissie plaats vindt. Bij zeer ernstige klachten en de vraag of maatregelen moeten worden getroffen tegen de betreffende behandelaar, kan de klacht ook worden ingediend bij het regionaal tuchtcollege.

Bronnen:

bigregister
rijksoverheid
psychotherapie

Contact met Praktijk Willemspark

Heeft u ergens last van? En wilt u dat het behandeld word? Neem dan contact op via info@praktijkwillemspark.nl of vul het onderstaande formulier in of ga naar contact.

Ga naar contact