V.Bol Psychotherapie

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Praktijk Willemspark en zijn medewerkers verwerken ook persoonsgegevens en dienen zich ook een deze regelgeving te houden. Deze regelgeving voorziet in de plichten en rechten van zowel de instantie die gegevens verzameld (zorgverleners) als de personen (cliënten) van wie de gegevens verzameld worden. V. Bol Psychotherapie werkt ook samen met derde partijen, met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Om zo transparant mogelijk te zijn publiceert Vincent Bol met zijn bedrijf V. Bol Psychotherapie documenten die betrekking hebben op het verwerkingsproces van persoonsgegeven.

Contact met Praktijk Willemspark

Momenteel is er geen wachtlijst. Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Neem dan contact op via aanmelden@praktijkwillemspark.nl of vul het onderstaande formulier in of ga naar contact.

Ga naar contact