Vincent Bol

Vincent Bol is binnen Praktijk Willemspark een zelfstandig gevestigd psychotherapeut (V. Bol Psychotherapie). In 2004 studeerde Vincent af aan de Universiteit van Leiden, Klinische- & Gezondheidspsychologie. Nadien heeft Vincent bij PsyQ gewerkt bij diverse zorgprogramma’s, waaronder persoonlijkheidsproblematiek. Vincent is in 2011 BIG-geregistreerd psychotherapeut geworden, na de opleiding tot Integratief Psychotherapeut te RINO Utrecht te hebben voltooid. Na de psychotherapie opleiding heeft Vincent de opleiding Overdrachtsgerichte psychotherapie gedaan.
Vanaf 2011 tot medio 2016 heeft Vincent als zelfstandig gevestigd psychotherapeut gewerkt bij Stroer Psychotherapie te Heemstede. Vanaf juni 2016 werkt Vincent binnen Praktijk Willemspark.
Vincent werkt persoons- en ontwikkelingsgericht. ‘In de therapie tracht ik om samen met u op zoek te gaan herhalende (onbewuste) denk-, gevoelens- en gedragspatronen. Samen met u tracht ik om deze te onderzoeken op hun functie en betekenis. Taal en de uitingen van taal zijn hierbij van essentieel belang. In de therapie hoop ik dat u weer in contact komt met uw verlangens’.
Vincent geeft individuele therapie en systeemtherapie. De vorm van de therapie kan zowel kortdurend als langdurend van aard zijn, waarbij de frequentie 1 tot 2x per week is.

Om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen verbindt Vincent zich aan regelmatige bijscholing, intervisie en supervisie. Eveneens is Vincent lid van een vakvereniging en beroepsvereniging. Vincent hanteert de beroeps- en ethiekcodes zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (www.psychotherapie.nl) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.LVVP.info). Bovendien hanteert hij het voorgeschreven beroepsgeheim en kan hij hierop worden getoetst door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit en meer heeft Vincent gedocumenteerd in een GGz kwaliteitsstatuut.

Aanmelden voor Vincent

Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Eveneens kunt u mij bellen op 06-24507014.

Actuele wachttijden voor Vincent Bol

Eerste contact
Geen aanmeldingen mogelijk.

Intake                       
Geen aanmeldingen mogelijk.

Behandeling
Geen aanmeldingen mogelijk.

Vergoedingen van behandeling
Psychotherapie wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering, er zijn echter diagnoses waarbij psychotherapie niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Tarieven voor verzekerde en onverzekerde diagnoses zijn te vinden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit en Kosten.

Vincent is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Klachten en geschillen
www.psychotherapie.nl

Privacy en gegevensbescherming
Klik hier voor regelgeving rond privacy en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Registraties:

BIG-registratie nummer Psychotherapeut                     09914051016
AGB-codes
Zorgverlener                                                                                  94011440
V. Bol Psychotherapie                                                                94059866

KvK-nummer                                                                             52372251